06 10255066 of 06-40094876 ZONDAG GEOPEND! info@houtkachels.frl

CV-houtkachels, doe het goed of doe het niet !

Kom langs voor een demo.

Het totale vermogen van een CV-houtkachel wordt bepaald door de stralingswarmte van de cv-houtkachel  en  de warmteafgifte aan van de CV-houtkachel aan het cv-syteem (hierna: waterzijdig vermogen van de CV-houtkachel).

De stralingswarmte van de CV-houtkachel  wordt afgegeven aan de ruimte waarin de kachel staat. Het waterzijdig vermogen wordt afgegeven aan het totale cv-systeem en kan dus ook worden gebruikt voor andere vertrekken in de woning. Let daarom goed op de verhouding tussen de stralingswarmte en het waterzijdig vermogen van de CV-houtkachel.

 

Het is maar de vraag of een  CV-houtkachel met een laag waterzijdig  rendabel is. De kosten voor aanleg, leidingwerk en appendages zijn bij een laag waterzijdig vermogen relatief hoog, terwijl het voordeel om meerdere ruimten te verwarmen beperkt is.

De kosten voor aanleg, leidingwerk en appendages in geval van een CV-houtkachel met een hoog waterzijdig  vermogen is niet duurder dan in geval van een laag waterzijdig vermogen, maar levert meer profijt op.

Als een CV-houtkachel wordt gebruikt als hoofdverwarming  kan dit een zeer rendabele investering zijn waarbij een terugverdientijd van vijf jaar mogelijk is !

 

CV-houtkachel en vermogen

Let goed op of het door de fabrikant opgegeven vermogen realistisch is. Onze ervaring is dat opgegeven vermogens vaak niet overeenstemmen met de werkelijkheid.  Als een CV-houtkachel met een kleine verbrandingskamer een opgegeven vermogen heeft van bijv. 30 kW betekent dit bij een rendement van 75% een houtconsumptie van bijna 35 kg /uur ! Gelet op het formaat van de verbrandingskamer is dit theoretisch onmogelijk.

 

CV -houtkachels en veiligheid

 

Een goede CV-houtkachel/haard moet zijn voorzien van een separate koelleiding.

Door dit principe vindt geen vermenging plaats van systeemwater en koelwater.

 

Dit heeft de volgende voordelen:

 

  • Adequate veiligheid tegen oververhitting. Als de circulatiepomp defect raakt of de elektriciteit valt uit vindt geen circulatie meer plaats. Het water in de warmtewisselaar stijgt tot het kookpunt. Met de uitrusting van een separate koelleiding wordt de warmtewisselaar bij overschrijding van circa 97 graden Celsius gekoeld d.m.v. koud leidingwater door het openen van een (mechanische) thermosstatische klep;
  • Koelwater wordt niet vermengd met systeemwater waardoor geen corrosie ontstaat door vermenging met zuurstofrijk water;
  • Eventuele (kleine) lekkages blijven niet onopgemerkt, bij eventuele lekkages daalt immers de systeemdruk

 

Er worden nog steeds (goedkope) hout CV-houtkachels aangeboden zonder koelleiding. De werking hiervan berust op het principe dat bij oververhitting het systeemwater door middel van een temperatuur en overdrukventiel wordt geloosd en het systeemwater door een automatische vulcombinatie weer wordt aangevuld en op druk gebracht.

 

De warmtewisselaar dient boven de verbrandingskamer te zijn geplaatst.

Veel   CV- kachels/haarden hebben een circulatie van het systeemwater rondom de verbrandingskamer waardoor de warmteoverdracht aan het cv-water wordt gerealiseerd.  Een groot nadeel  hiervan is dat de  verbranding wordt gekoeld en het rendement/efficiency van de CV-houtkachel afneemt.

Indien de warmtewisselaar zich bevindt boven de verbrandingskamer wordt de warmteoverdracht aan het cv-water gerealiseerd door afkoeling van de rookgassen.  In de praktijk blijkt dat hierdoor  een rendementstoename van ca. 20% wordt gerealiseerd.

Ook vervuiling en noodzakelijke reiniging van de warmtewisselaar wordt hiermee tot een minimum beperkt.

De praktijk heeft uitgewezen dat reiniging van de warmtewisselaar van de Hammerfest CV-haarden met in achtneming van de installatievoorschriften kan worden gereduceerd tot max. 1 x per jaar.

Bijkomend voordeel is dat de warmtewisselaar bij een defect afzonderlijk kan worden vervangen.

Bij de CV-houtkachel met een “watermantel” rondom de verbrandingskamer is reparatie/vervanging vaak niet mogelijk.