06 10255066 of 06-40094876 info@houtkachels.frl

GARANTIEBEPALINGEN

Alle door Houtkachels Friesland geïmporteerde kachels en haarden voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Desondanks kan het voorkomen dat er met uw haard of kachel iets niet in orde is. Neem in dat geval contact op met uw leverancier, vermeld hierbij merk, type en serienummer.
Garantieclaims kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen onder overlegging van uw originele aankoopfactuur.
Uw leverancier kan voor advies of de nalevering van onderdelen (onder garantie) terugvallen op Houtkachels Friesland. Hierdoor bent u verzekerd van jarenlang probleemloos stookplezier.

DUUR EN BEPERKING

1 tot 5 jaar op de algemene structuur, afhankelijk van merk en type

Glas, dichtingen, chamottestenen en vermiculite bekleding (slijtagedelen) zijn ten allen tijde uitgesloten van garantie.

VOORBEHOUD

De geldigheid van de garantie vervalt in geval voorschriften en richtlijnen van de gebruiksaanwijzing niet gevolgd werden.

UITSLUITING

Beschadigingen, schadegevallen en functiestoornissen gekoppeld aan:

 • Een verkeerde installatie of aansluiting.
 • Niet aangepaste schoorsteentrek.
 • Vervoer en installatie.
 • Fysieke of chemische beschadiging.
 • Verkeerd gebruik.
 • Onvoldoende onderhoud.
 • Ongeschikte, schadelijke en vochtige brandstoffen.
 • Interne of externe wijziging.
 • Branden met extreem hoge temperatuur.
 • Directe of indirecte gevolgschade.
 • Kosten voor vervoer en verpakking.