06 10255066 of 06-40094876 ZONDAG GEOPEND! info@houtkachels.frl

Wegwijs in de wereld van rookkanalen goed en veilig hout stoken

Soorten rookkanalen

Als het gaat om rookkanalen dient u te denken aan meerdere situaties. Zo zijn er ondermeer dubbelwandige geïsoleerde RVS systeem rookkanalen (hierna: dubbelwandig rookkanaal), gemetselde schoorsteenkanalen  met of zonder( flexibele) RVS voering en rookkanalen welke zijn opgebouwd uit beton- of keramische elementen.

Prijsverschillen dubbelwandige rvs  rookkanalen. Waarom meer betalen als het voor minder kan?

De enorme prijsverschillen van aangeboden dubbelwandige rvs rookkanalen op de Nederlandse markt, roept automatisch de vraag op of er eigenlijk er wel verschil in kwaliteit en levensduur zit. Alle  RVS rookkanalen glimmen immers even mooi en voor de leek zijn op het oog meestal geen in het oogspringende verschillen waar te nemen. Een aangebrachte CE markering op de verpakking van een schoorsteenelement of op het element zelf wekt vaak vertrouwen. Het product is kennelijk gekeurd en kan dus worden toegepast. Waarom meer betalen als het voor minder kan, horen we vaak. .   

Vanuit onze expertise en ruime ervaring op het gebied van schoorsteentechniek en houtkachels weten we dat de verschillen in rookkanalen aanzienlijk zijn. Daarom volgt hieronder een uitleg over de op een normaliter op (de verpakking) van een RVS schoorsteenelement aangebrachte CE markering en relevante wet- en regelgeving.  Verder wordt aandacht besteed aan de warmte- koude brug discussie, aansprakelijkheid van leverancier en fabrikant in geval van schade en worden aanbevelingen gedaan.

CE markering en T600 norm  dubbelwandige rvs rookkanalen

Een rvs rookkanaal  zonder CE markering mag niet in Nederland worden verkocht . Dit betekent niet automatisch dat ieder rookkanaal voorzien van een CE-markering ook mag worden toegepast/geïnstalleerd voor het stoken van een houtkachel. 

Volgens het geldende Bouwbesluit 2012 moet een rvs rookkanaal aan de NEN 6062:2011 (hierna: NEN 6062) voldoen om als “veilig ” te worden aangemerkt. De NEN 6062 beschrijft een testmethode en voor zover deze betrekking heeft op dubbelwandige rookkanalen is in het kader van de harmonisatie van de Europese wetgeving aansluiting gezocht bij de systematiek van de EN 1856-1 norm.

NEN 6062 bepaalt dat een dubbelwandig rookkanaal  voor vaste brandstoffen (zoals hout) dient te voldoen aan de T600 kwalificatie. Erkende keuringsinstituten binnen Europa dragen zorg voor deze keuring. Door middel van de zgn. DOP of conformiteitverklaring (DOP: Declaration of Performance) is een afgegeven keuringcertificaat ook in Nederland geldig. De T600 norm (thermische belastbaarheid) betekent dat een product is getest aan een intrede temperatuur van 700 graden Celsius en kortstondig aan een temperatuur van 1000 graden Celsius.  Of het dubbelwandige rookkanaal voldoet aan de T600 norm kunt u aflezen op de CE markering.

Conclusie : alleen wanneer een rvs dubbelwandig rookkanaal beschikt over een CE markering en voldoet aan de T600 norm mag het kanaal in Nederland worden gebruikt voor de installatie van houtkachels.

Let op! Sommige aanbieders van rookkanalen stellen dat alleen door Nederlands keuringsinstituten zoals TNO en KOMO goedgekeurde kanalen mogen worden toegepast. Dit is absoluut onjuist en lijkt meestal  te zijn ingegeven door commerciële belangen.

CE markering en levensduur dubbelwandige rvs rookkanalen

De levensduur van een dubbelwandig  rvs rookkanaal is heel verschillend.  De levensduur wordt in belangrijke mate bepaald door de duurzaamheidklasse van het dubbelwandige kanaal.

U vindt informatie over de duurzaamheidklasse  (aangeduid met V1, V2, V3 of Vm)  op de aangebrachte CE- markering. Duurzaamheidklasse V3 is de hoogste kwalificatie en is een belangrijke graadmeter voor de te verwachten levensduur. De aanduiding Vm betekent dat het kanaal niet op dit onderdeel is getest, pas hiermee dus op.

Stabiliteit en constructie van dubbelwandige rvs rookkanalen

De stabiliteit van de constructie en dikte van de toegepaste materialen  zijn mede  bepalend voor de levensduur van het rookkanaal. Meer informatie over de wanddikte van de binnenpijp vindt u op de CE markering.

Hoe zit het met de warmte/koudebrug discussie m.b.t.  dubbelwandige rvs rookkanalen?

Aansluiting van isolatie op isolatie van toegepaste schoorsteenelementen van een dubbelwandig geïsoleerd rookkanaal voorkomt de aanwezigheid van een warmte c.q. koudebrug. Dit zorgt voor minder afkoeling van het rookkanaal en dus een verbeterde schoorsteentrek.

Aansprakelijkheid leverancier en fabrikant dubbelwandige rvs rookkanalen

Een vraag waar u bij de aanschaf van een rookkanaal niet meteen aan denkt, is wie u in geval van een calamiteit/schade  kunt aanspreken. De herkomst van het product speelt hierbij een belangrijke rol. In geval het een rookkanaal betreft dat is geïmporteerd van uit een land buiten Europa (bijv. China) kunt u alleen uw leverancier aanspreken, niet de fabrikant.  Een rvs rookkanaal dat gefabriceerd is in een land buiten Europa beperkt uw verhaalsmogelijkheid in geval van schade dus aanzienlijk.

Aanbevelingen en conclusie

Rvs dubbelwandige rookkanalen worden in Nederland op grote schaal en in verschillende prijsklassen aangeboden. Hieronder enkele aandachtspunten, die de rookkanalen onderling makkelijker laten vergelijken en leiden tot een goede prijs/kwaliteitvergelijking.

  • Vergelijk de door de wetgever voorgeschreven  CE markeringen.
  • Op de CE markering staat vermeld of het rvs rookkanaal voldoet aan  de zgn.  T600 norm. De T600 norm is door de wetgever verplicht gesteld in geval van hout stoken.
  • De levensduur van het rvs rookkanaal wordt ondermeer bepaald door de duurzaamheidsklasse (aangeduid met V1, V2, V3 of Vm)  zoals vermeld op de CE markering. Pas op met de classificering Vm.
  • Aansluiting van isolatie op isolatie voorkomt een koude – warmtebrug en verbetert de schoorsteentrek. Bekijk daarom het aan te schaffen rookkanaal nauwkeurig
  • Stabiliteit en dikte van de toegepaste materialen bepalen mede de levensduur van een rvs rookkanaal. Informatie over de wanddikte van de binnenpijp van uw rvs rookkanaal kunt u vinden op de CE-markering.
  • Vergewis u van de herkomst van het dubbelwandige rvs rookkanaal. In geval het een geïmporteerd produkt betreft van uit een land buiten Europa (bijv. China) zijn uw verhaalsmogelijkheden beperkt.